Categories
Observations

Liebster Award

Nominated by Jenny Sometime ago Jenny nominated me for the Liebster Award. Thank you Jenny! I was, and still am, very proud to be nominated. And then nothing. I was suddenly very nervous how to continue. Not nervous as in Aaaaahhh! But uncertain about my English grammar. And with good reason of course. I am Dutch. […]

Categories
Kunst

Liebster Award

Door Wouter van Heiningen werd ik genomineerd voor een Liebster award. Ik vind dat een hele eer! Waarvoor dank Wouter! Nu zijn er wel wat voorwaarden verbonden aan de nominatie. Zo moet ik elf feiten over mijzelf aan het internet toevertrouwen, elf vragen beantwoorden die Wouter mij heeft gesteld en elf nieuwe vragen verzinnen die ik […]