Image

Thursday Doors – Doors with a history

Thursdaydoors Huize Groeneweg

huize groenweg – gouda

My twenty-fifth entry to Norms Thursday Doors. Doors with a history. This door belongs to a former priory, founded in 1395. The monks helped the victims of the plague. And buried them afterwards in most cases. Nowadays it is an apartment building. 

Thursdaydoors Huize Groeneweg

#ThursdayDoors is a post series run by Norm Frampton. If you like interesting doors, visit his site and check out what people are sharing today. Thursday Doors 17 March

Het tegenpunt van de wind

gras

Het veld achter het dorp kromt zich over de lage heuvel en lost op in de hemel. Als de wind hard waait, en dat doet hij altijd na een weekje vrijaf, dan kolkt het gras als golven die rusteloos rollen tot ze uiteenspatten op een zandbank, of stuklopen tegen de kust.

Een donkere wolk keert een emmer zwarte verf op het veld om. Aan de voet van een Jakobsladder schieten duizenden zilveren vissen door het gras. De wind is rusteloos, het gras een rimpelige spiegel met als tegenpunt de wind.

In een hoek van het veld staat boer Blok aandachtig naar het gras te staren. Zijn trekker staat sonoor te ronken en wacht geduldig tot de boer is uitgekeken. Boer Blok woont al eeuwen tussen veld en hemel. Een norse man met een groot gezin die alleen niets doet als hij slaapt.

‘Het gras is te nat om te maaien.’ Hij stampt nijdig met zijn laars in het gras. Het gras negeert hem zompig. ‘En er komt meer regen aan. En wind …’ Hij haalt zijn schouders op. Er zijn nog genoeg andere dingen te doen. Zijn trekker gromt en samen rijden ze het pad af, dwars door het veld, naar het dorp.

De wind is horig en blaast een vochtige waas het veld op die langzaam overgaat in vette regen. Het gras kleurt grijs.  De laatste zwarte kraai pikt een worm uit de voetstap van de boer, schudt de regen uit z’n veren en vliegt over het grauwe gras de hemel in.

Image

Weekly photo challenge – Love one

weekly photo challenge - love one

Love on first selfie

“I love you as certain dark things are to be loved,
in secret, between the shadow and the soul.” ― Pablo Neruda

weekly photo challenge - love one

Weekly Photo Challenge – One love

Image

Thursday Doors – College Doors

thursdaydoors willen de kooning academy

Willem de Kooning academy – Rotterdam

My twenty-fourth entry to Norms Thursday Doors. Collega doors. A sturdy door. Keeps the artists-that-are-no-artists outside. Because this is THE Art Academy of The Netherlands. Only the best may enter 🙂

The Willem de Kooning Academy is the art school of Rotterdam and part of the Hogeschool Rotterdam, a university of applied sciences. It is regarded as one of the most prestigious art schools in the country and No. 1 in advertising and copywriting. Previously called the Academie van Beeldende Kunsten (Academy of Visual Arts), it has since 1998 carried the name of alumnus Willem de Kooning (1904–1997). Willem de Kooning was born in north Rotterdam and graduated in decoration art (now styling). He went to New York at the age of 22 and became a frontman of the Abstract Expressionismpainting movement of the 1940s and 1950s.

thursdaydoors willen de kooning academy

Don’t forget to check out their website WDKA

#ThursdayDoors is a post series run by Norm Frampton. If you like interesting doors, visit his site and check out what people are sharing today. Thursday Doors 10 March