De geur van pepermunt

Proloog

Zwak dringt het geluid van de radio door het plafond heen. Zoals altijd staat G.B.J. Hilterman aan. De toestand in de wereld schalt op gedragen stem door het huis. Over tien minuten zal de radio zwijgen en de trap kraken.

Rechtop zittend achter haar bureautje staart ze naar de brief die voor haar ligt: ‘Lieve, ik begrijp niet wat hem bezielt, maar dit kan zo niet doorgaan, dit laat ik je niet langer aandoen…’

De stem is verdwenen. De angst slaat haar om het hart, het zweet parelt op haar voorhoofd. Langzaam staat ze op en gaat in de hoek van de kamer staan, haar armen langs haar lichaam, het hoofd gebogen, de ogen neergeslagen….

Lees het eerste hoofdstuk: De mannenbroeders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: