Het tegenpunt van de wind

gras

Het veld achter het dorp kromt zich over de lage heuvel en lost op in de hemel. Als de wind hard waait, en dat doet hij altijd na een weekje vrijaf, dan kolkt het gras als golven die rusteloos rollen tot ze uiteenspatten op een zandbank, of stuklopen tegen de kust.

Een donkere wolk keert een emmer zwarte verf op het veld om. Aan de voet van een Jakobsladder schieten duizenden zilveren vissen door het gras. De wind is rusteloos, het gras een rimpelige spiegel met als tegenpunt de wind.

In een hoek van het veld staat boer Blok aandachtig naar het gras te staren. Zijn trekker staat sonoor te ronken en wacht geduldig tot de boer is uitgekeken. Boer Blok woont al eeuwen tussen veld en hemel. Een norse man met een groot gezin die alleen niets doet als hij slaapt.

‘Het gras is te nat om te maaien.’ Hij stampt nijdig met zijn laars in het gras. Het gras negeert hem zompig. ‘En er komt meer regen aan. En wind …’ Hij haalt zijn schouders op. Er zijn nog genoeg andere dingen te doen. Zijn trekker gromt en samen rijden ze het pad af, dwars door het veld, naar het dorp.

De wind is horig en blaast een vochtige waas het veld op die langzaam overgaat in vette regen. Het gras kleurt grijs.  De laatste zwarte kraai pikt een worm uit de voetstap van de boer, schudt de regen uit z’n veren en vliegt over het grauwe gras de hemel in.

Published by Geert Smits

Photographer | Graphic Designer | Writer | Dutch | Rotterdam

6 thoughts on “Het tegenpunt van de wind

    1. Okeee… Rough translation. This is a place that looks to me a sea of grass and the wind is stirring the leaves in such a way that it seem to roll up the hill. The sky drops a bucket of black paint on the fields and under the rays a million fish are skirting in all directions. etc. 🙂 In 250 words a story of an always returning spectacle …

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: