Gouda in 52 photo’s – Hoge Gouwe at a stormy evening

Gouda at a stormy evening | Witchwithaview

Gouda at a stormy evening | Witchwithaview

De Gouwe is een hoofdstraat gelegen ter weerszijden van de gekanaliseerde rivier de Gouwe in de stad Gouda.

Al in 1355 wordt de Gouwe als straatnaam in Gouda voor het eerst vermeld. Het eerste deel van de bebouwing langs de Gouwe vanaf de Hollandse IJssel wordt respectievelijk de Westhaven en de Oosthaven genoemd. De rivier buigt vervolgens naar het westen en vanaf dat punt worden de straten ter weerszijden van de Gouwe naar deze rivier ‘de Gouwe’ genoemd. De westelijke zijde wordt ‘de Hoge Gouwe’ en de oostelijke zijde ‘de Lage Gouwe’ genoemd, vanwege het hoogteverschil tussen beide straten. In vroeger tijden zijn ook wel de benamingen West-Gouwe en Oost-Gouwe gebruikt.

Zowel de Haven als de Gouwe waren strategisch gunstig gelegen. Al het scheepvaartverkeer tussen de zuidelijke en de noordelijke steden van Holland passeerde hier. Bij het tolhuis vond tolheffing plaats en de schippers waren vervolgens verplicht een bepaalde tijd in Gouda door te brengen. De meeste handel en nijverheid ontstond dan ook aan de Haven en de Gouwe. De benamingen ‘Amsterdammer Veer’, ‘Rotterdamsche Veer” en “Leidsche Veer’ aan of nabij de Gouwe gelegen zijn herinneringen aan deze periode. Veel van de Goudse brouwerijen waren ook hier gevestigd. Ook de meeste Goudse patriciërswoningen zijn aan de Haven en de Gouwe te vinden.

Langs de Gouwe werden aan weerszijden overkappingen gebouwd, ‘de Visbank’ en ‘de Korenbeurs’, waar vis verhandeld werd. Hoewel de naam van de laatste overkapping anders zou vermoeden zijn beiden tot in negentiende eeuw als vismarkt in gebruik geweest. Daarbij werd een onderscheid gemaakt voor kooplieden van binnen en van buiten de stad. De laatsten dienden gebruik te maken van ‘de Korenbeurs’.
Aan het einde van de Lage Gouwe (binnen de stadsmuren, nabij de Potterspoort) bevond zich het galgenveld. Op deze plek werden de reeds – op het schavot op het Marktplein – ter dood gebrachte misdadigers aan galg en rad voor het publiek tentoongesteld.
De Gouwekerk is gelegen aan de Hoge Gouwe.

Bronnen, noten en/of referenties: wikipedia
Scheygrond Dr.A. “Goudsche Straatnamen” en “De namen der Goudse straten”, Alphen aan den Rijn, 1979 en 1981.

Published by Geert Smits

Photographer | Graphic Designer | Writer | Dutch | Rotterdam

5 thoughts on “Gouda in 52 photo’s – Hoge Gouwe at a stormy evening

 1. Gouda heeft veel mooie plekjes! Ik ben vroeger eens met een paar vrienden van Rotterdam naar Gouda geschaatst en weer terug. Prachtige tocht.

  Like

   1. Nu moet ik je zeggen dat het al zo’n kleine veertig jaar geleden was, dus precies weet ik het niet meer. Wel dat ik op de terugtocht bij de Rottemeren door het ijs zakte. Is allemaal goedgekomen. 😉

    Like

  1. Behalve ik dan! Was naar optreden van mijn vriendinnetje. Vind ‘mijn vrouw’ zo aanmatigende klinken, maar nu het hoge woord eruit is: van mijn vrouw dus. Zal het resultaat wel in een blogje zetten. Bewegend beeld en geluid! De techniek staat voor niets (lees Youtube)

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: