Lerend Leven Leeft Later Langer Leuker

onderwijs | 6 woorden | witchwithaview

Een  verhaal in zes woorden met als thema onderwijs. Dat valt nog niet mee. Maar wat je niet (wilt) weten als je twaalf, achttien of negentien jaar jong bent is dat leren nooit stopt. Leren in de beperkte zin van ‘naar school gaan’ houdt een keer op. Hoewel ophouden een betrekkelijk begrip is natuurlijk. Een cursus om bij te blijven voelt soms bar schools aan. Lerend leven leeft later langer leuker.. Ik wil het best aannemen.

Published by Geert Smits

Photographer | Graphic Designer | Writer | Dutch | Rotterdam

3 thoughts on “Lerend Leven Leeft Later Langer Leuker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: