Hero of War – Rise against

american sniper | witchwithwitaview

De ‘American Sniper’ is doodgeschoten. Chris Kyle heeft volgens het Pentagon meer dan 150 mensen gedood. Naar eigen zeggen meer dan 250 … Een van de grootste moordenaars in de geschiedenis.

Soldaten zijn echter geen moordenaars. Zij doden in opdracht van de overheid en zijn gebonden aan de Geneefse conventie. De scheidslijn tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ is echter flinterdun. Het oordeel hangt af van de partij die als overwinnaar uit de strijd komt.

De mujahideen hebben in 1989 de Sovjet-Russische overheersers het land uitgegooid met behulp van de  United States, het United Kingdom en Saudi Arabia. Tot het moment dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan werden deze ultra-fanatici gedoogd. Want zij waren de overwinnaars. En overwinnaars begaan geen oorlogsmisdaden. Toch?

Tussen 13 en 15 februari 1945, een paar maanden voor het einde van de tweede wereldoorlog werd Dresden gebombardeerd. In de vuurstorm kwamen meer dan 25.000 mensen om het leven. Tot dat moment hadden de Engelsen het alleenrecht op ‘City-busting’. De 8th Airforce voerde weliswaar aanvallen uit op steden maar altijd met doel om militaire objecten te vernietigen. Hoewel Dresden door militaire deskundigen niet als strategisch belangrijk werd beschouwd namen 527 amerikanse bommenwerpers deel aan de actie. Oorlogsmisdaad of inschattingsfout?

Chris Kyle lijkt te zijn doodgeschoten door een ex.marineer die lijdt aan PTSD. Posttraumatic Stress dissorder. Hij werkte als vrijwilliger om veteranen te begeleiden die hieraan leden. Helaas voor hem is dit hem fataal geworden.

Ik vind het bijzonder lastig om hierover een oordeel te geven. Soms kan een songtekst het beter onder woorden brengen. Hero of War is zo’n tekst. Rise Against vertelt het verhaal van een van de duizenden jonge Amerikaanse mannen die gehoor geven aan de roep om het Vaderland te verdedigen in ‘The War on Terror’.

The shells jumped through the smoke
And into the sand
That the blood now had soaked
She collapsed with a flag in her hand
A flag white as snow

Hero of War

He said, “Son,
Have you see the world?
Well, what would you say
If I said that you could?
Just carry this gun and you’ll even get paid.”
I said, “That sounds pretty good.”

Black leather boots
Spit-shined so bright
They cut off my hair but it looked alright
We marched and we sang
We all became friends
As we learned how to fight

A hero of war
Yeah that’s what I’ll be
And when I come home
They’ll be damn proud of me
I’ll carry this flag
To the grave if I must
Because it’s flag that I love
And a flag that I trust

I kicked in the door
I yelled my commands
The children, they cried
But I got my man
We took him away
A bag over his face
From his family and his friends

They took off his clothes
They pissed in his hands
I told them to stop
But then I joined in
We beat him with guns
And batons not just once
But again and again

A hero of war
Yeah that’s what I’ll be
And when I come home
They’ll be damn proud of me
I’ll carry this flag
To the grave if I must
Because it’s flag that I love
And a flag that I trust

She walked through bullets and haze
I asked her to stop
I begged her to stay
But she pressed on
So I lifted my gun
And I fired away

The shells jumped through the smoke
And into the sand
That the blood now had soaked
She collapsed with a flag in her hand
A flag white as snow

A hero of war
Is that what the see
Just medals and scars
So damn proud of me
And I brought home that flag
Now it gathers dust
But it’s a flag that I love
It’s the only flag I trust

He said, “Son, have you seen the world?
Well what would you say, if I said that you could?”

Published by Geert Smits

Photographer | Graphic Designer | Writer | Dutch | Rotterdam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: