Inkomensafhankelijke zorgpremie is bliksemafleider

De Wilders-reflex, de Pechtold-Stuip en het Roemer-spasme.

De inkomensafhankelijke zorgpremie is een bliksemafleider voor de verlaging van de hypotheekrenteaftrek en de verkorting van de duur van de WW. Hogere politiek van Rutte en Samsom.

De hele tweede kamer en de Nederlandse bevolking maken zich druk maken over de Inkomensafhankelijke zorg 2014 en vergeten de overige maatregelen die door Rutte 2 genomen gaan worden. Dat is maar goed ook, want die hebben net zoveel, of nog meer impact op de portemonnee en het leven van de burgers. En daarvan is de aandacht nu mooi afgeleid.

Het invoeren van de inkomensafhankelijke zorg houdt in deze vorm geen stand. Daarvoor lijkt het teveel op nivelleren. En als er een ding is dat de Nederlander niet snapt is dat hij meer moet gaan betalen waardoor een ander minder gaat betalen. En daar denken niet alleen leden van de VVD zo over.

Rutte en Samsom hebben de reacties op dit voorstel natuurlijk voorzien. Als de Pavlov reactie niet al was vernoemd naar Pavlov zou hij nu de Wilders reflex of de Pechtold stuip heten. Of Roemer spasme. Buma wist het fraai onder woorden te brengen: dit voorstel levert geen enkele bijdrage aan de verbetering van de schatkist en is slechts een nivellerende maatregel die het niet gaat halen in de Eerste Kamer.

De dames en heren politici zijn er allemaal ingestonken. Natuurlijk gaat dit voorstel in deze vorm van tafel. Samen met de oppositie wordt het aangepast en zal het straks voldoende draagvlak hebben in de kamer. Waardoor de hele tweede kamer er op wordt aangekeken door de burgers. Denk aan het Kunduz akkoord en de gevolgen voor GroenLinks. Rutte 2 wordt gevrijwaard van kritiek uit de maatschappij want niemand heeft dan nog schone handen.

Het tweede voordeel van de invoering van de inkomensafhankelijke zorg is de mist die over de andere maatregelen wordt gehangen. Als bliksemafleider van de verlaging van de hypotheekrente aftrek is het volledig geslaagd.

De belangrijkste maatregelen op een rijtje
Woningmarkt

 • Hypotheekrenteaftrek wordt voor iedereen vanaf 2014 in 28 jaar in jaarlijkse stapjes van 0,5 procent teruggebracht tot maximaal 38 procent
 • Er wordt voor alle huurders een huurverhoging van 1,5 procent boven de reeds bepaalde huurverhogingen toegestaan

Inkomen

 • Hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent, dat van 42 procent gaat naar 38
 • De arbeidskorting neemt toe tot 500 euro per werkende per jaar in 2017
 • Een ontslagvergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro
 • Overdrachtsbelasting blijft 2 procent
 • Accijnzen op tabak, alcohol en diesel omhoog

Arbeidsmarkt

 • Duur WW-uitkering wordt teruggebracht tot 2 jaar
 • In het tweede jaar is de WW-uitkering 70% van het minimumloon

Zorg

 • Zorgtoeslag wordt afgeschaft
 • Zorgpremies en eigen risico in de zorg worden inkomensafhankelijk
 • Zonder tussenkomst huisarts naar spoedeisende hulp kost 50 euro

Buitenland

 • 1 miljard euro minder voor ontwikkelingssamenwerking

Defensie

 • Nederland blijft meedoen aan het JSF-programma, ook aan de testfase. Besluit over aanschaf in 2013
 • Er wordt 250 miljoen euro bezuinigd

Immigratie

 • Er komt een pardonregeling voor gewortelde kinderen van afgewezen asielzoekers

Bestuur

 • De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd
 • Er worden geen ‘nieuwe’ weigerambtenaren meer aangenomen
 • Wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven, gemeenten moeten regels opstellen

Ruimte

 • Hedwigepolder wordt onder water gezet
 • Geen kilometerheffing
 • Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt afgeschaft

Veiligheid

 • 105 miljoen euro extra voor Nationale Politie

Cultuur/Media

 • – 100 miljoen structureel minder voor publieke omroep
 • – Btw-verhoging voor cultuur gaat definitief niet door

Onderwijs

 • Vanaf september 2014 komt er een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelor- en masterfase ter vervanging van de basisbeurs, aanvullende beurs blijft
 • Ov-kaart voor studenten wordt kortingskaart, ook mbo’ers krijgen kortingskaart
 • Verstrekking gratis schoolboeken teruggedraaid

Diversen

 • Kabinet doet geen pogingen Olympische Spelen naar Nederland te halen
 • Scheiden zonder rechter als er geen kinderen zijn en de partners het eens zijn

Deelakkoord

 • Snellere verhoging van de AOW-leeftijd: naar 66 in 2018, 67 in 2021
 • Assurantiebelasting gaat van ruim 9 naar 21 procent
 • Belasten van kilometervergoeding (forensentaks) gaat niet door
 • Langstudeerboete voor studenten wordt met terugwerkende kracht geschrapt
 • Afschaffen basisbeurs voor studenten en invoering sociaal leenstelsel
 • Eerder besluit over liggeld in een ziekenhuis wordt teruggedraaid
 • Eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verdwijnt
 • 100 miljoen extra voor beginnende docenten
 • Een regeling voor mensen die in VUT of prepensioen zitten en te maken krijgen met de verhoogde AOW-leeftijd

bron Elsevier Fiscaal

Een enorme lijst aan maatregelen die volledig zijn ondergesneeuwd in het geweld van de discussie over de inkomensafhankelijke zorg. Een briljante zet van Rutte en Samsom. 

Lees ook: Tabel inkomensafhankelijke zorg 2014

Briljant artikel op BNR moet je lezen!

Published by Geert Smits

Photographer | Graphic Designer | Writer | Dutch | Rotterdam

9 thoughts on “Inkomensafhankelijke zorgpremie is bliksemafleider

 1. Alhoewel ik me niet kan voorstellen dat politici zo slim zouden kunnen denken als je hier suggereert denk ik wel dat je gelijk hebt dat het op deze manier als een bliksemafleider zou kunnen gaan uitpakken.
  Zal er wel op neer komen dat het voorstel een beetje wordt aangepast om met zijn allen die verstopping op de brug op te lossen en te voorkomen dat ze nu al niet door het ijs zakken.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: