PVDA verkiezingsprogramma slecht leesbaar

pvda verkiezingsprogramma

Samsom vindt het onverstandig en onverantwoord om nu te zeggen ‘wij gaan over links of rechts’ want dan ‘blokkeer je het land’. ‘Het is totaal onzinnig om blokken uit te sluiten’, aldus de PvdA-leider.

Ik werd door deze heldere uitspraak geprikkeld om het PvdA verkiezingsprogramma te gaan lezen.

Als je het verkiezingsprogramma van de PvdA openslaat dan word je overvallen door een brei aan woorden. Natuurlijk, complexe begrippen zijn niet in 2 regels uit te leggen. Bovendien doet een te krappe samenvatting de waarheid geweld aan. Maar zo helder als Samsom in het publieke debat is, zo onduidelijk is de geschreven boodschap. Neem nu de volgende passage:

De komende jaren is het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland een prioriteit. Wij vinden het onacceptabel dat er op dit moment grote verschillen bestaan in de
gezondheid van mensen met verschillende sociaaleconomische posities.

Hier staat dat ‘rijke’ mensen gezonder zijn en langer leven dan ‘arme’ mensen. 

Dan de tekstopbouw. In de meeste handboeken voor het schrijven van goede, leesbare teksten wordt aanbevolen dat een alinea maximaal 75 woorden mag bevatten. Bij voorkeur zelfs minder. Helaas. Ook hier wordt geen rekening mee gehouden. Een voorbeeld.

Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk thuis blijven in de eigen vertrouwde omgeving. Wanneer het lukt dit te regelen, maken mensen mogelijk ook later en minder gebruik van hulp. Daarom regelen we zorg of hulp zoveel mogelijk op maat en zo dichtbij mogelijk. En voor iedereen is er oog; ruimte en flexibiliteit voor wie zelf zijn ondersteuning wil inrichten, alles goed geregeld voor wie dat niet kan. De wijkverpleegkundige, de vrijwilliger, de mantelzorger, de huisarts, de zorgverzekeraar, de welzijnsinstellingen en de gemeente werken per regio samen. Ter ondersteuning van alle betrokken zorg- en hulpverleners maken we slim gebruik van nieuwe innovatieve mogelijkheden waarmee meer eigen regie en nog betere zorg thuis mogelijk is.

Dit zijn 114 woorden. allemaal achter elkaar. Het kan ook anders.

Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk thuis blijven in de eigen vertrouwde omgeving. Wanneer het lukt dit te regelen, maken mensen mogelijk ook later en minder gebruik van hulp.

Daarom regelen we zorg of hulp zoveel mogelijk op maat en zo dichtbij mogelijk. En voor iedereen is er oog; ruimte en flexibiliteit voor wie zelf zijn ondersteuning wil inrichten, alles goed geregeld voor wie dat niet kan.

De wijkverpleegkundige, de vrijwilliger, de mantelzorger, de huisarts, de zorgverzekeraar, de welzijnsinstellingen en de gemeente werken per regio samen.

Ter ondersteuning van alle betrokken zorg- en hulpverleners maken we slim gebruik van nieuwe innovatieve mogelijkheden waarmee meer eigen regie en nog betere zorg thuis mogelijk is.

Deze alinea’s zijn tussen de 30 en 40 woorden. Dat leest wel zo prettig.

Het PvdA verkiezingsprogramma is 75 pagina’s lang. Helaas ontbreekt een goede navigatiestructuur. Mensen willen direct naar het hoofdstuk kunnen gaan dat voor hen van belang is.

Bovendien kan een goede navigatiestructuur aanzetten tot extra interesse. Zo kan je als partij die punten onder de aandacht brengen die je van belang vindt!

De gesproken boodschap is helder. Goed geformuleerd en duidelijk gepresenteerd. Een hele prestatie als je ziet wat Samsom allemaal moet duiden. Een ding is zeker. Hoe gedetailleerd en uitgebreid een verkiezingsprogramma ook is, het is nooit compleet. Liever korter en duidelijk.

Is het dan helemaal niets? Nee. Want de opbouw, een inleiding per onderwerp en een puntenlijst / actielijst, spreekt me aan. Duidelijk en overzichtelijk. Met wat kleine aanpassingen en een goede, klassiek geschoolde vormgever zou het een mooi programma kunnen zijn.

Tenzij ik hem niet kon vinden zou de belangrijkste verbetering zijn:

Maak een samenvatting die in 10 minuten is te lezen. Dan haken potentiële kiezers minder snel af.

Deel 1. Morgen deel 2: het verkiezingsprogramma van de VVD

Published by Geert Smits

Photographer | Graphic Designer | Writer | Dutch | Rotterdam

2 thoughts on “PVDA verkiezingsprogramma slecht leesbaar

  1. Zucht….. Samson droomt ook nog van luchtkastelen. “Ik ga alleen als premier in een kabinet zitten”.
    Als opgeleid fysicus zie ik hem liever als Min. van EZ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: