VVD – vrijheid van meningsuiting?

De media pakken voor de zoveelste keer groot uit over Marc Rutte. En helaas weer negatief. Nu weer vanwege de ‘terloopse’ opmerking dat het ontkennen van de Holocaust niet meer strafbaar moet zijn. Prominenten haasten zich naar de microfoon om afstand te nemen van zijn opmerkingen. Wiegel, van Baalen, iedereen valt over hem heen.

Zelf de bewuste uitzending niet gezien. De berichtgeving in de media heeft mijn mening dus gekleurd. Toch geprobeerd om zo neutraal mogelijk te kijken op uitzendinggemist. Het eerste wat mij opviel is dat de opmerking helemaal niet terloops lijkt.

Rutte zegt voorafgaand aan de presentatie van zijn plan rekening te hebben gehouden met de vraag over de ontkenning van de Jodenvervolging. “Ik heb het voorbeeld niet gebruikt, het werd mij gevraagd”, benadrukt Rutte. “Ik had me voorgenomen er eerlijk antwoord op te geven.”
“Dit is volgens mij niet waar. Rutte is niet gevraagd naar het voorbeeld van de Jodenvervolging maar bracht het zelf naar voren op de vraag om aan te geven wat volgens hem nú niet maar straks wél mag. 

Over zijn mening geef ik geen oordeel. Daarvoor hecht ik teveel aan de vrijheid van meningsuiting. Wat mij stoort is het feit dat Rutte niet luistert. Hij was er zo van overtuigd dat ‘de vraag’ gesteld werd dat hij direct met het voorbeeld kwam. Bij de discussie over de vrijheid van menigsuiting moet je jezelf de vraag stellen waar de grens ligt. Óf er een grens is. En, wat net zo belangrijk is, hoe je omgaat met reacties van anderen op jouw mening. Uit bovenstaand citaat blijkt dat Rutte zich, uiteraard, ‘de vraag’ heeft gesteld. Hij heeft zich terdege voorbereid op de mogelijkheid dat het hem gevraagd werd.

De vrijheid van meningsuiting geld dus niet voor VVD politici want niet de uitspraak van Rutte staat ter discussie, ik citeer een artikel uit de Telegraaf: Een ander liberaal fractielid laat op voorwaarde van anonimiteit weten dat het standpunt van Rutte over de vrijheid van meningsuiting weliswaar wordt gedragen, maar dat de partijleider nooit over de Holocaust had moeten beginnen. “Hij komt met een onmogelijk voorbeeld”, aldus de VVD’er. “Nu gaat het alleen maar over de Holocaust.

VVD-coryfee Hans Wiegel spreekt zijn afkeuring uit over de opmerkingen van Rutte, die hij “merkwaardig” en “bizar” noemt. “Ik snap niet hoe hij erbij kan komen om zo’n voorbeeld te noemen. Het is een buitengewoon teer onderwerp, kwetsend voor de Joodse medemens en slecht voor de partij

Nee, het imago van de partij staat ter discussie, de schade die deze uitspraak toebrengt aan de uitslag van de Europese verkiezingen. Rutte kan worden verweten naïef te zijn, anderen zijn op zijn minst hypocriet.

Gelukkig is de partij groter dan het ego van sommigen. We zijn toe aan een nieuwe partijleider en moeten goed nadenken wat de rol van onze prominenten is.

Published by Geert Smits

Photographer | Graphic Designer | Writer | Dutch | Rotterdam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: